O záhrade

  

Šum lístia, spev vtákov, veselo pobehujúce deti... posedenie s priateľmi, futbal, guľovačka a stavanie snehuliakov, vatra s opekačkou, alebo remeselné dielne pre mladých...

Nemusíme mať rovnaký svetonázor, politickú príslušnosť a spoločenské postavenie, aby sme sa zhodli, že tieto slová v nás vyvolávajú príjemný pocit. Je fajn mať priestor, ktorý to všetko poskytuje, a môcť ho vytvárať vlastným pričinením. Z takýchto pohnútok sa začala práca členov a sympatizantov OZ Tilia na skvalitnení záhrady v centre mesta Rajec, ktorú nám do užívania poskytla Rímskokatolícka cirkev Farnosť Rajec. Bývalá farská záhrada (za socializmu aj plocha pre traktorovú stanicu, potom školský pozemok na výučbu pestovateľských prác) bola vrátená cirkvi a roky chátrala. Od roku 2003 sme ju začali meniť na ozajstnú záhradu.

FOTOGRAFIE zo záhrady z rokov 2004 - 2008 nájdete TU

2003 - 2005

 • sprístupnenie záhrady obyvateľom mesta (od roku 2003) 
 • odstránenie náletu (plocha zarastená trávou po pás) 
 • základná údržba, kosenie, starostlivosť o dreviny
 • sporadické využívanie záhrady (najmä deťmi a mládežou)
 • do práce sa zapájalo len niekoľko dobrovoľníkov 

2006 – Ľudia pre stromy 

 • v rámci  programu Nadácie Ekopolis „Ľudia pre stromy“ sme zarovnali terén, odstránili náletové dreviny a niektoré staré ovocné stromy
 • pravidelné kosenie, údržba záhrady, spolu 18  brigád
 • zazelenenie lokality, výsadba 130 stromov a kríkov, vysadené dreviny v svahovitom teréne kopírujú vertikálnu zonálnosť vegetácie SR - náučná plocha
 • spolupráca množstva dobrovoľníkov
 • niektoré rodiny si zasadili „svoj“ strom 

2007 – PrieStory 

 • realizácia projektu v rámci grantového programu Nadácie Ekopolis PrieStory
 • informovanie obyvateľov o záhrade, prieskum verejnej mienky (anketa, výtvarná súťaž), plánovanie a architektonický návrh priestranstva
 • práce v záhrade (terénne úpravy, doplnenie zelene, studňa), zapojenie dobrovoľníkov
 • vrt a vymurovanie studne
 • tesárska dielňa – vytvorenie prvkov  z dreva priamo v záhrade (systém drevených žľabov k studni, preliezky a hojdačky pre deti, lavičky, panák Fero)
 • množstvo aktivít v záhrade (programy pre deti, stretnutia, opekačky, výučba...)

2008 – Tesárska dielňa pod lipou 

 • realizácia projektu v rámci grantového programu Konta Orange Šanca pre váš región
 • počas 6 týždňov sa 15 chalanov – učňov pod vedením tesára Mira Čárskeho naučilo, ako strom vybrať v lese, vyťať, okresať, odkôrniť, a tradičnou ručnou tesárskou technikou z neho vytvoriť užitočnú vec (lavičky, drevené jazvečíky, panák Flóro, obrovská drevená soval...)
 • údržba zelene, dokončenie prístrešku nad studňou, založenie bylinkovej záhradky
 • denné využívanie záhrady návštevníkmi, organizované stretnutia (tábory, výučba, stretnutia rodín, športové aktivity...), záhrada je udržiavaná dobrovoľníkmi (koordinuje OZ Tilia a Farnosť Rajec)
 • v septembri - Jesenná tesárska dielňa (podporená Nadáciou SLSP)

 

Od roku 2009 až doteraz – údržba záhrady 

 • od roku 2009 v záhrade neboli realizované konkréítne projekty, ale neustále sa venujeme jej údržbe (pravidelné kosenie, trávnatých plôch, starostlivosť o dreviny a pod.)
 • pribudli nové stromy, ale ubúdajú (vďaka vandalom aj opotrebovaniu) drevené prvky
 • záhrada je pravidelne využívaná indoviduálnymi návštevníkmi, ale aj v rámci organizovaných aktivít (detské tábory, akcie pre verejnosť, sochárske sympózium, využitie počas školského vyučovania a pod.)

Dlhodobým zámerom používania záhrady je vytvorenie oddychovo – náučnej zóny so zelenými plochami, ihriskom, detským kútikom a altánkom. Plánovaný projekt v svojom širšom koncepte spája prvky oddychu, hry a edukácie, umožňuje zaujímavú formu výučby, poskytuje nový priestor na stretnutia rôznych skupín. 

 Ďakujeme všetkým, ktorí nás pri našich aktivitách podporujú.  Pozývame Vás na návštevu záhrady.

 

FOTOGRAFIE zo záhrady z rokov 2004 - 2008 nájdete TU