Ľudia pre stromy

Rok 2006 bol začiatkom intenzívneho pretvárania priestoru za pastoračným centrom na záhradu... Z činnosti turistického krúžku a z podnetov od pedagógov škôl sme nadobudli presvedčenie, že bude užitočné vytvoriť viacúčelovú plochu, ktorá okrem iného umožní deťom na hodinách prírodovedy či biológie poznávať stromy podľa tvaru, podľa listov, plodov. A nielen to, názorne na malej ploche uvidia, ako sú stromy v prírode prirodzene usporiadané podľa nadmorskej výšky a podmienok.

Na jar v roku 2006 vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s firmou Skanska grantový program „Ľudia pre stromy“, čo bola  pre nás vynikajúca príležitosť uchádzať sa o prostriedky na realizáciu nášho zámeru. Zámer presvedčil členov Správnej  rady nadácie, a tak sme myšlienku mohli realizovať v záhrade za Pastoračným centrom. Práve tento priestor sme považovali za najvhodnejší:   v centre mesta, dostatočne chránený od hlučných komunikácií a dostatočne členitý, v susedstve Pastoračného centra, ktoré sústreďuje čím ďalej tým viac voľnočasových aktivít. Takéto stvárnenie záhrady podporil aj správca záhrady, preto sme od jari do jesene 2006 vďaka výdatnej pomoci mnohých z Vás – detí i dospelých, ktorým záleží na hodnotnom trávení času detí , mohli počas 18 brigád zarovnať povrch, odstrániť náletové dreviny a niektoré staré ovocné stromy a  vysadiť viac ako 130 stromov a kríkov. K stromom sme osadili tabuľky so slovenským aj latinským názvom.

4. novembra 2006 bol projekt výsadby slávnostne ukončený za prítomnosti členov Správnej rady nadácie Ekopolis  -  k našej aj  ich spokojnosti. A vznikol priestor na dotváranie záhrady v ďalších rokoch...