Ošetrenie líp pri kostole v Rajci

 

 

Pro troch rokoch od nášho prvého podporeného projektu od Nadácie Ekopolis sme sa u toho istého donora opäť uchádzali o finančné prostriedky, tentoraz na ošetrenie stromov.
Projekt "Tilia pre lipy" podporený Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou Skupina Skanska SR v rámci grantového programu Ľudia pre stromy v roku 2009 umožnil okrem iného orezanie stromov okolo kostola v Rajci.

Zdanlivo nelogické: motorová píla – strom. (Stačí sa pozrieť po okolí, kde stromy orezávali asi drevorubači.) Strom potrebuje človeka, ktorý mu rozumie, ktorý ho ošetrí, odstráni suché a nebezpečné konáre, vytvaruje korunu... Po 3 dňoch práce arboristu - stromolezca zostalo na zemi množstvo konárov a predsa na stromoch nevidno žiadne drastické zmeny. Čo s konármi? Smetisko? Zapáliť? Vďaka ochote pracovníkov Združenia Rajecká dolina mohli deti vidieť, ako sa z veľkej hŕby konárov stane malá kôpka užitočnej drevnej štiepky. 

V rámci projektu majú deti aj ďalšiu úlohu – namaľovať/nakresliť lipy. Vznikne aj album drevín rastúcich pri sakrálnych objektoch v Rajci a okolí, vysadíme niekoľko mladých stromov pri kostole v Rajci, pre školy pripravujeme pracovné listy o stromoch a ďalšie aktivity. V pláne je aj ošetrenie chránenej lipy na evanjelickom cintoríne.