Obnovenie židovského cintorína

 „Okrem katolíkov a evanjelikov patrila v predchádzajúcich storočiach k hlavným náboženstvám v Rajci aj židovská náboženská obec. Rozsiahly židovský cintorín žiaľ prekonal nehumánne a nekultúrne premeny, dôsledky ktorých sa naprávajú v poslednom období.“ Týmito slovami komentátorka z filmu o Rajci zo začiatku deväťdesiatych rokov hovorí o vtedajšej obnove židovského cintorína. Odvtedy uplynulo viac ako desať rokov, počas ktorých cintorín opäť chátral a zarástol krovím. Mnoho náhrobkov bolo rozbitých alebo ukradnutých, a tie čo ostali, ukryl „prales“, ktorý tam narástol.

 

V dňoch, kedy pápež Benedikt XVI. navštívil židovskú synagógu v Kolíne a verejne odsúdil antisemitizmus, sme aj v Rajci urobili ďalší krok k medzináboženskému dialógu.Týmto krokom bolo začatie prác na znovuobnovení rajeckého židovského cintorína. Iniciátorkou a mecenáškou celej akcie bola pani Viera Groznerová, bývalá obyvateľka Rajca, ktorej predkovia sú pochovaní na tomto mieste. V spolupráci s ňou sa deti z turistického krúžku so svojimi rodičmi a ďalšími dobrovoľníkmi v lete v roku 2005 stretávali na cintoríne,  aby spoločne kosili trávu, odstraňovali kríky, čistili pomníky...  Ostal čas aj na diskusie o rajeckej minulosti, židovských tradíciách, a o tom, čo spája naše náboženstvá.

 

Odmenou pre nás bol nielen finančný príspevok na ďalšiu činnosť združenia, ale najmä dobrý pocit z toho, že dokážeme prispieť vlastnou prácou k zachovaniu významnej pamiatky. Pamiatky, ktorá nás učí, čo je to minulosť, smútok, odpustenie, tolerancia, jeden Boh... Vzhľad cintorína sa veľmi zmenil. Čas ukáže, či sa zmenilo aj niečo v nás.