Za nami je ďalší ovocinársky kurz - výsadba

Pokračovanie ovocinárskych kurzov bolo v sobotu 12. 3. 2016 zamerané na výsadbu ovocných drevín. Okrem samotnej výsadby (v rámci praktických ukážok pribudlo v sade na Drienovej 15 nových stromov) nechýbali ani témy ako povýsadbový rez a vrúbľovanie. 

Fotografie z kurzu nájdete tu (autor foto: Karol Uhlárik).

Realizácia novej výsadby v sade nadväzuje na minuloročnú stovku stromov vysadených v rámci projektu Ovocná štafeta (projekt OZ Tilia podporila Nadácia Ekopolis v rámci programu Zelené oázy v roku 2015), a v sadení stromov a starpstlivosti o sad chceme ďalej pokračovať. 

Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa kurz uskutočnil - účastníkom kurzu za záujem, lektorom Jankovi a Michalovi Veselým za nápad, zorganizovanie a lektorovanie kurzu, ako aj združeniu BIOMASA za poskytnutie lokality pre kurz a sadenie stromov. Rodine Vojtasovej a zdr. BIOMASA ďakujeme za chutný obed. Finančné náklady súvisiace  s výsadbou a ovocinárskym kurzom hradíme z prostriedkov podielu 2 % (3%) asignovanej dane. Aj týmto darcom patrí naša vďaka.