Výsadba ovocných drevín - fotonávod

Ak máte vhodný pozemok v lokalite vyhovujúcej ovocným drevinám, k tomu trochu času, zopár eur a ochotu urobiť niečo pre seba aj pre krajinu, v ktorej žijeme, povzbudzujeme Vás zasadiť ovocné stromy. Pre tých, ktorí chcú sadiť a starať sa o stromy prírode blízkym spôsobom, ponúkame niekoľko fotomanuálov. Postupne ich pripravuje náš člen Ján Veselý, ktorý sa extenzívnemu sadovníctvu v ostatných rokoch intenzívne venuje. Pripravené materiály budeme postupne zverejňovať, Pre začiatok je tu manuál s odporúčaniami pre výsadbu: