O ovocnom sade na TV Severka

Začiatkom jesene 2015 sme ukončili aktivity projektu Ovocná štafeta. Sad je v stálej opatere bratov janka a Michala Veselých. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli založiť sad dobrovoľníckou prácou a akokoľvek formou podpory. Za finančnú podporu projektu ďakujeme Nadácii Ekopolis (grantový program Zelené oázy sponzorovaný spološnosťou Slovnaft). Naša vďaka patrí aj združeniu Biomasa a Ladislavovi Židekovi za poskytnutie pozemkov pre sad a pomoc s realizáciou projektu. 
Po ukončení projektu spracovala TV Severka reportáž o tejto aktivite. Pozrieť si ju môžete tu: Reportáž Ovocná Štafeta