Mláďa vydry - najdúch z Rajca

Začiatkom júna mali deti i dospelí na Športovej ulici v Rajci nevšedné zážitky. Doslova popod nohy sa im motalo mláďa vydry. O jeho súrodencoch a mame vydre sme sa nedozvedeli nič. Keď však ani po niekoľkých dňoch vydríča neodišlo z brehu Rajčanky, a nik nepozoroval, že by sa samica vydra kŕmila alebo volala k sebe, potvrdilo sa podozrenie, že ide o opustené mláďa.

Čítať ďalej...

Metodický deň v Hostětíne

Združenie obcí Rajecká dolina a Mikroregión Luhačovské Zálesí v spolupráci s OZ Tilia, Rajec a združením Veronica, Hostětín, dňa 16. 5. 2013 zorganizovali ďalší Metodický seminár pre učiteľov SR a ČR na tému invázne rastliny a súvisiace témy vo ochrane vodných ekosystémov. 

Fotografie z metodického dňa nájdete tu: 

Foto metodický deň - Hostětín                     

Foto metodický deň - Doubravy

Čítať ďalej...

Metodický deň vo Varíne

Združenie obcí Rajecká dolina a Mikroregión Luhačovské Zálesí v spolupráci s OZ Tilia, Rajec, dňa 23. 4. 2013 vo Varíne v priestoroch Správy NP Malá Fatra Metodický seminár pre učiteľov SR a ČR na tému invázne rastliny a súvisiace témy vo ochrane vodných ekosystémov. Metodický deň sa konal ako jedna z aktivít projektu „Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí“so zameraním na ivázne rastliny.

Fotografie z metodického dňa nájdete tu: Foto metodický deň

 

Ekovýchova v Tilii v roku 2009

V roku 2009 členovia OZ Tilia zabezpečovali niekoľko ekovýchovných aktivít pre deti z Rajca (ZCŠ), Kysuckého Nového Mesta (Špeciálna základná škola), Nesluše (CVČ) a iných miest. Pozrite si, čo o akciách napísali ich účastníci a organizátori.

Čítať ďalej...

Workshop na Šuskom rašelinisku

V piatok 3.7.2009 sa v Rajci uskutočnil workshop členov OZ Tilia, pracovníkov ŠOP SR a niekoľkých odborníkov. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť stav PR Šujské rašelinisko, určiť hlavné problémy územia a stanoviť manažmentové opatrenia, ktoré by členovia OZ Tilia mohli a chcelii zrealizovať v PR Šujské rašelinisko.

 

 

Čítať ďalej...

S odpadom si poradíme

Koncom roka 2008 sme v spolupráci so školami nášho regiónu realizovali projekt S odpadom si poradíme. Poskytnutá dotácia z grantového programu MŠ SR Enviroprojekt umožnila učiteľom, žiakom a širokej verejnosti zoznámiť sa s problematikou odpadu a jeho využitím vo výchovno-vzdelávacom procese a v záujmovej činnosti žiakov so zameraním na miestne problémy, spracovanie témy odpad v metodických a učebných materiáloch a pomôckach pre environm. výchovu s aktívnou participáciou pedagógov na ich vytváraní.

Podrobné informácie o projekte sú v súbore: Záverečná správa z projektu