Mláďa vydry - najdúch z Rajca

Začiatkom júna mali deti i dospelí na Športovej ulici v Rajci nevšedné zážitky. Doslova popod nohy sa im motalo mláďa vydry. O jeho súrodencoch a mame vydre sme sa nedozvedeli nič. Keď však ani po niekoľkých dňoch vydríča neodišlo z brehu Rajčanky, a nik nepozoroval, že by sa samica vydra kŕmila alebo volala k sebe, potvrdilo sa podozrenie, že ide o opustené mláďa.

Obyvatelia vo štvtok 9. 6. 2016 večer kontaktovali Mestskú políciu v Rajci, oni zas oslovili našich členov (Eva Stanková, Ladislav Stehlík - obaja sú aj členmi stráže prírody). Malá vydra bola zoslabnutá a vyhladovaná. Do rána vydra nocovala u Stankov. Časté kŕmenie surovou rybou v malých dávkach, voda, zahrievanie a pokoj prispeli k tomu, že už ráno mala vydra viacej síl. Po dohode so Štátnou ochranou prírody SR sme mláďa vydry umiestnili do Záchrannej stanice pre živočíchy v Zázrivej. Čaká ju tu niekoľkomesačný pobyt - potrebuje nielen narásť, ale najmä sa osamostatniť pri hľadaní potravy. 

Vydra je chránený živočích. Aj keď mnohých rybárov neteší jej prítomnosť, vydra na Rajčanke znamená, že to s kvalitou tohto toku nie je také zlé. Ďakujeme všetkým všímavým obyvateľom, ako aj Mestskej polícii v Rajci za pomoc.

A tu je zopár foto (autori E. Stanková, K. Uhlárik):