Metodický deň v Hostětíne

Združenie obcí Rajecká dolina a Mikroregión Luhačovské Zálesí v spolupráci s OZ Tilia, Rajec a združením Veronica, Hostětín, dňa 16. 5. 2013 zorganizovali ďalší Metodický seminár pre učiteľov SR a ČR na tému invázne rastliny a súvisiace témy vo ochrane vodných ekosystémov. 

Fotografie z metodického dňa nájdete tu: 

Foto metodický deň - Hostětín                     

Foto metodický deň - Doubravy

Metodický deň sa konal ako jedna z aktivít projektu „Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí“so zameraním na ivázne rastliny. Okrem prednášok, prehliadky ekocentra a ukážok ekovýchovných aktivít sme stihli aj exkurziu do chráneného územia Doubravy, a na záver krátku prehliadku kúpeľného mesta Luhačovice.