Workshop na Šuskom rašelinisku

V piatok 3.7.2009 sa v Rajci uskutočnil workshop členov OZ Tilia, pracovníkov ŠOP SR a niekoľkých odborníkov. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť stav PR Šujské rašelinisko, určiť hlavné problémy územia a stanoviť manažmentové opatrenia, ktoré by členovia OZ Tilia mohli a chcelii zrealizovať v PR Šujské rašelinisko.