S odpadom si poradíme

Koncom roka 2008 sme v spolupráci so školami nášho regiónu realizovali projekt S odpadom si poradíme. Poskytnutá dotácia z grantového programu MŠ SR Enviroprojekt umožnila učiteľom, žiakom a širokej verejnosti zoznámiť sa s problematikou odpadu a jeho využitím vo výchovno-vzdelávacom procese a v záujmovej činnosti žiakov so zameraním na miestne problémy, spracovanie témy odpad v metodických a učebných materiáloch a pomôckach pre environm. výchovu s aktívnou participáciou pedagógov na ich vytváraní.

Podrobné informácie o projekte sú v súbore: Záverečná správa z projektu