S budúcimi prvákmi

Letné dobrodružstvá pokračujú. Po nádhernom týždni na mlyne sme tretí júlový týždeň trávili s budúcimi prvákmi. Boli sme väčšinou vonku - tábor bol v prírode a o prírode. 

Spoznať sa navzájom, pozrieť si svoju školu, naučiť sa nové veci, zažiť námahu aj zábavu. Toto sa podarilo budúcim prvákom katolíckej spojenej školy v Rajci.  Počas denného tábora zažili rozmanitý program v škole, farskej záhrade, či v Rajeckých Tepliciach. Program pripravili pedagógovia školy v spolupráci s OZ Tilia a RC Paletka. Téma tábora (Tešíme sa do školy, učíme sa od včely) nám nedovolila vynechať včelársky program. Celý deň sme strávili na včelnici u nášho člena Oz Tilia, Lacka Balvana. Pripravil deťom nádherný program, nechýbalo vzdelávanie, ochutnávka medu, nazreli sme do úľov... A zadymení od dymáka sme pokračovali pri ohni - opekačkou. Ďakujeme!