Beh ulicami Rajca 2008

Kde sú v Rajci slnečné hodiny, koľko je a Nádražnej ulici gaštanových stromov, dostať sa k zaujímavým budovám na plániku – to čakalo 89 zúčastnených detí a 20 organizátorov počas tohto orientačného preteku.

 

Z dotácie z rozpočtu mesta Rajec na všeobecne prospešné činnosti a podujatia bola financovaná akcia Beh ulicami Rajca.  Štart aj cieľ bol v záhrade za Pastoračným centrom, kde boli pre deti pripravené aj sprievodné aktivity - súťaže, hry. V troch kategóriách súťažilo 89 detí, ktoré hľadali v meste konkrétne miesta a plnili ďalšie úlohy. Pre výhercov sme prirpavili výlet vlakom na hrady Strečno a Starý hrad. Vo vlaku sme necestovali sami - verili by ste, že do jedného motorového vozňa „Rajeckej Anče“  sa zmestí 150 ľudí?