ČiVoRaDo 2016 - foto

Druhý ročník akcieČisté vody Rajeckej doliny (ČiVoRaDo 2016) bol opäť úspešnou akciou. Výsledkom nie sú len "čisté vody", ale aj zaujímavé stretnutia ľudí, rôznorodá spolupráca, príjemný deň strávený v prírode, a motivácia pokračovať podobnými aktivitami aj v budúcnosti. 

Fotografie K. Uhlárika z čistenia Ďurčanského potoka nájdete tu.  Ďalšie foto a informácie: na sociálnej sieti organizátorov ČiVoRaDo.

Akcia sa konala v sobotu 16. 4. 2016. Hlavnými organizátormi akcie ČiVoRaDo boli nadšenci Tibor Papšo a Jozef Moravčík, v spolupráci s OZ Tilia a ďalšími organizáciami, firmami, obcami... Akciu materiálne alebo spoluprácou podporili aj: Skalka Šuja, s.r.o., Farma Bardy, Camp Slnečné skaly, Jomofinal, Žilinský samosprávny kraj, Rajecká dolina, Šimo, Bauputz, ŠOP S SPráva NP Malá Fatra a Správa CHKO Strážovské vrchy, TV Patriot SK, Mesto Rajec a iní.

 Minulý rok prišlo na čistenie Rajčianky a jej prítokov celkom 140 dobrovoľníkov. Tento rok sa akcie zúčastnilo 150 dobrovoľníkov. Zastúpenie dobrovoľníkov bolo veľmi rôznorodé. Napr. v obci Čičmany sa zišlo 25 ľudí prevažne staršej generácie. V Rajci to bolo len 7 dobrovoľníkov + turistický krúžok OZ Tilia pod vedením Karola Uhlárika. V Rajeckých Tepliciach prevládala populácia tridsiatnikov.

Za samosprávy sa zapojili obce a mestá: Čičmany, Fačkov, Rajecká Lesná, Rajec, Šuja, Ďurčiná, Jasenové, Zbýňov, Kunerad a Rajecké Teplice. 

Dobrovoľníci vyčistili úseky vodných tokov s celkovou dĺžkou viac ako 50 km (Rajčanka od Čičmian až po ústie Turského potoka, čistené boli aj prítoky Rajčianky -  Ďurčanský potok, Lesnianka a Kuneradský potok. Z brehov Rajčianky ale aj z jej koryta sa podarilo vyzbierať celkom 530 vriec rôznorodého odpadu. Z odpadu prevažovali plastové fľaše, plastové vrecia, sklené fľaše rôznych rozmerov, polystyrén. Z ostatných odpadov sme zaznamenali hračky, oblečenie, kolesá z bicyklov a áut, lyže a konzervy. Ako kuriozitu môžeme uviesť 3 peňaženky aj s dokladmi, ktoré boli odovzdané príslušnému útvaru policajného zboru.  

Odpad bol účastníkmi priebežne ukladaný pozdĺž cestných komunikácií a zvážaný organizátorom na zberné miesta. Dobrovoľníkom, ktorí neboli motorizovaní, bola zabezpečená kyvadlová doprava na jednotlivé lokality a na záverečné vyhodnotenie akcie. Celá akcia trvala do večerných hodín a vyvrcholila stretnutím v Autocampingu Slnečné skaly pri občerstvení a hudbe. Momentálne prebieha súťaž o najkurióznejší predmet nájdený počas čistenia. 

 

Ďakujeme organizátorom a všetkžým, ktorí priložili ruku k dielu :-).