Biometánová stanica v Šuji? NECHCEME!

Nedostatok transparentnosti a obchádzanie zákonov mnohí v tomto štáte považujú za normu. Inak tomu nie je ani v Rajeckej doline.  Ani pri povoľovaní tak významnej a pre životné prostredie zaťažujúcej investície, akou je výstavba biometánovej stanice plánovaná v obci Šuja.

 

Zámer o takúto investíciu má firma Eco Project SK, s.r.o. (konateľ  Ing. Ľuboš Gabčík, ktorý je zároveň štatutárom firmy AGROREGIÓN, a.s.), ktorá chce v areáli poľnohospodárskeho družstva v Šuji postaviť biometánovú stanicu. Prevádzka sa má nachádzať v intraviláne obce, len pár metrov od rodinnej zástavby.  Okrem zápachu z fermentácie znamená aj ďalšie dopravné zaťaženie pre Šuju, ale aj pre niektoré ulice v Rajci a okolí, kadiaľ budú do prevádzky v Šuji zvážané desaťtisíce ton siláže a maštaľného hnoja. Najmä obyvatelia pri ceste k areálu družstva v Šuji si okrem desiatok áut voziacich odpad na skládku a štrk z kameňolomu „užijú“ ešte aj páchnuce nákladiaky zásobujúce surovinami biometánovú stanicu. A to všetko aj za peniaze týchto obyvateľov. Lebo celý humbuk a náhlenie súvisí so snahou stavebníka získať na investíciu príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie. A do tých fondov prispievame všetci.

Napriek vyššie opísaným skutočnostiam sa investor, miestna samospráva ani príslušné orgány štátnej správy nenamáhali občanov včas a dostatočne informovať o plánovanej investícii, a vypočuť si ich názor. Obec Šuja, resp. jej obecné zastupiteľstvo, jednohlasne súhlasili s výstavbou biometánovej stanice v Šuji na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva (za zámer hlasovali Júlia Tomčíková, Peter Dubec, Mária Cinková a Jozef Baláž). Zámer výstavby podporuje a víta aj starostka obce Marta Veselá. Odfláknutá, nezmyselná a neúplná zápisnica z mimoriadneho zasadnutia je len jedným z dôkazov toho, ako nefunguje samospráva. Nie, ani nová investícia v obci nikoho neoprávňuje na protizákonné, alebo prinajmenšom neslušné spôsoby.

V skutočnosti je väčšina občanov v Šuji striktne proti výstavbe a žiadajú, aby pred schválením stavebného povolenia prebehlo posudzovanie vplyvov na životné prostredie a primeraná verejná diskusia. Investor, stavebný úrad ani samospráva nepočítali s tým, že v Šuji býva dostatok občanov, ktorým aspoň trochu záleží na tom, kde žijú. A tak v priebehu niekoľkých dní zorganizovali petíciu, zistili si od úradov informácie, zapojili sa do konaní, upozornili úrady na pochybenia... A nevzdávajú to napriek tomu, že sú zastrašovaní, zosmiešňovaní, samospráva ignoruje ich ústavné práva (napríklad možnosť nahrávať priebeh zastupiteľstva)...

Vedeli vôbec poslanci, za čo hlasujú? Prečo sa starostka „skláňa“ pred investorom? Koho sa boja úradníci, keď sú schopní  vymeniť čisté svedomie a poriadnu prácu za ústupky stavebníkom a konanie v rozpore so zákonom? Nie je to investorovi a jeho prisluhovačom aspoň trochu trápne, prihovárať sa kade-tade a snažiť sa o urýchlenie konaní spojených s povolením stavby? Neopakuje sa náhodou scenár z iných veľkých projektov v našom regióne? Naozaj  v Rajeckej doline „vládnu“ ľudia, pre ktorých sú morálka, slušnosť a transparentnosť cudzie slová?

OZ Tilia si vyžiadalo od OÚŽP v Žiline informácie ohľadom povoľovania biometánovej stanice. Tiež sme ich upozornili na protizákonnosť ich postupu, keď tvrdia, že stavba biometánovej stanice nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Počkáme na ďalšie kroky...

Verím, že obyvatelia Šuje ustoja tento „boj“ a dočkajú sa toho, že ich názor bude samospráva aj investor brať vážne. Ale bez ohľadu na to, či v Šuji bude alebo nebude biometánová stanica, celá kauza už má dôležitý výsledok. A tým je záujem mnohých obyvateľov o dianie v obci. Dnes to už nie je samozrejmosťou.

Na záver povzbudenie pre občanov Šuje: Jasne ste povedali, čo v dedine nechcete. Teraz je čas premýšľať, čo v dedine CHCETE, aká by mala byť... A čo môžete pre to urobiť Vy sami.