Viete poskytnúť prvú pomoc?

O živote človeka pri náhlej udalosti často rozhodujú minúty do príchodu profesionálnej zdravotníckej pomoci. Využiť tento čas efektívne a poskytnúť postihnutému prvú pomoc je ľahšie, keď sme na to pripravení. A práve takúto prípravu - kurz prvej pomoci - absolvovalo v Rajci 12 dobrovoľníkov a pracovníkov s deťmi.

Kurz (19. 10. 2017) viedol lektor Slovenského Červeného kríža, prenáška a praktické ukážky boli zamerané o. i. aj na prvú pomoc deťom. Bol to pre účastníkov zmysluplne využitý čas - kurz prvej pomoci (napr.  kurzy SČK)  odporúčame každému, kto chce byť lepšie pripravený na situácie, kedy je potrebné poskytnúť prvú pomoc. 

Kurz prvej pomoci  je jednou z mnohých aktivít v rámci projektu OZ Tilia "Kukučie mláďatá", ktorý podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne. Ďakujeme! 

Foto z kurzu (autor: Karol Uhlárik):